Folketing

8. september 2017

Jane Heitmann

Folketingsmedlem
E-mail: jane.heitmann@ft.dk
Telefon: 61 62 51 96

Sundheds- og ældreordfører
Psykiatri - og forebyggelsesordfører
Næstformand i Udvalget vedrørende Etisk Råd