Generalforsning i Tommerup vælgerforening

28

feb.

Start: 28/02/2018 19:30 Slut: 28/02/2018 22:00

Sted: Rytterskolen i Brylle

Adresse: Ryttergade 3, 5690 Tommerup

 

Generalforsamling i Venstre i Tommerup

 

Onsdag d. 28. februar 2018, kl. 19.30

 

Rytterskole i Brylle, Ryttergade 3, 5690 Tommerup

 

 

 

Dagsorden

 

 

 

 1. Valg af stemmetællere

 2. Valg af dirigent

 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

 4. Behandling af regnskab

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år

 7. Valg af formand

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 9. Valg af delegerede til landsmødet

 10. Valg af to revisorer og suppleant(er)

 11. Eventuelt

 

 

 

Efter generalforsamlingen beretter borgmester, Søren Steen Andersen nyt fra kommunen.

 

Foreningen er vært ved kaffe og brød i løbet af aftenen.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen.