Generalforsamling i Kommuneforeningen Venstre Assens

12

mar.

Start: 12/03/2018 19:00 Slut: 12/03/2018 21:30

Sted: Ebberup Hallerne

Adresse: Skolevej 7, 5631 Ebberup

 

Dagsorden

 

 1. Valg af stemmetællere

 2. Valg af dirigent

 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

 4. Behandling af regnskab

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til Kommuneforening, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse

 7. Valg af formand

 8. Valg af medlemmer og suppleanter.

 9. Valg af 2 revisorer og suppleanter

 10. Beretning fra Kredsbestyrelsen

 11. Valg af formand kredsbestyrelsen

 12. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

 13. Valg af medlem til Regionsbestyrelsen

 14. Valg af 1 delegeret til landsmødet

 15. Eventuelt.