Generalforsamling i Assens-Haarby-Glamsbjerg vælgerforening

Generalforsamling i Assens-Haarby-Glamsbjerg vælgerforening

19

feb.

Start: 19/02/2018 19:00 Slut: 19/02/2018 21:30

Sted: Ebberup Hallerne

Adresse: Skolevej 7, 5631 Ebberup

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

 1. Valg af stemmetællere

 2. Valg af dirigent

 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

 4. Behandling af regnskab

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år

 7. Valg af formand

 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

 9. Valg af 2 revisorer og suppleanter

 10. Valg af  delegerede til landsmøde

 11. Eventuelt