Generalforsamling i Kommuneforeningen Venstre Assens

12

mar.

Start: 12/03/2018 19:00 Slut: 12/03/2018 21:30

Sted: Ebberup Hallerne

Adresse: Skolevej 7, 5631 Ebberup

 

Dagsorden

 

 1. Valg af stemmetællere

 2. Valg af dirigent

 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

 4. Behandling af regnskab

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelse og regionsbestyrelsen, jf. stk. 5 og 6

 7. Orientering fra Kredsbestyrelsen

 8. Valg af formand

 9. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

 10. Valg af to revisorer og suppleant(er)

 11. Valg af formand for kredsbestyrelse(r)

 12. Valg til kredsbestyrelsen (kredsbestyrelser)

 13. Valg af medlem til regionsbestyrelsen

 14. Valg af 1 delegeret til landsmødet

 15. Eventuelt